Kulunvalvonta

Kulunvalvonta

Kulunvalvonta on tärkeä osa yritysturvallisuutta. Kulunvalvonta auttaa - yhdessä toimivan hälytysjärjestelmän kanssa - varmistamaan, että asianmukaiset ihmiset pääsevät liikkumaan yrityksen tiloissa joustavasti määriteltyinä aikoina ja rajatuilla kulkualueilla ja että asiattomat pysyvät ulkopuolella. Kulunvalvonta on osa yrityksen kokonaisturvallisuutta.

Työajanseuranta 

Työajanseurantajärjestelmillä seurataan henkilöstön ajankäyttöä ja helpotetaan samalla myös tarvittaessa palkanlaskentaa.